Služby R.A.B. service

Veškeré práce provádíme v dohodnutých termínech, kvalitně a ekologicky čistě s následným vystavením příslušných protokolů dle ČSN EN.

Naše služby

 • Nádrže

  Revize nádrží se dle ČSN provádí nejméně jednou za pět let. Před samotnou revizí provedeme vyčištění nádrže od zbytkových ropných produktů. Čistěním se nádrže zbavují usazených kalů a nečistot ulpělých na stěnách a dně.

 • Jímky

  Veškeré jímky - fekální, lapoly, septiky, záchytné vany, jímky u myček aut...
  Provádíme revize a čištění, zkoušky těsnosti, měření tloušťky stěn ultrazvukem.
  Na revizi a vyčištění vystavíme náležité protokoly.

 • Těsnost nádrží

  Provádíme zkoušky těsnosti nádrží a jímek včetně rozvodů.
  Součástí zkoušky těsnosti jímek i nádrží je vizuální kontrola, defektoskopické měření tloušťky stěn ultrazvukem, měření hloubky korozního napadení a kontrola svárů.
  Technik s oprávněním následně vystaví protokol o provedení zkoušek.

 • Likvidace úložišť

  Instalujeme kapacitní spínače a hladinoměry, čidla, senzory do nádrží apod.

 • Likvidace úložišť

  Likvidace úložišť ropných látek

  Zajišťujeme likvidaci trvale nepoužívaných úložišť ropných a jiných látek. Likvidaci olejového hospodářství včetně rozvodů a armatur, objektů, záchytných jímek, kanálů, stáčecích míst a lapolů. Likvidaci kontaminované zeminy zdiva apod.

 • Likvidace odpadů

  Likvidace nebezpečných odpadů

  Likvidaci nebezpečných odpadů provádíme ve spolupráci s firmou Kaiser service spol. s.r.o. Brno

Česká zbrojovka a.s.
revize nádrží a jímek Uherský Brod
COLAS CZ, a.s.
revize nádrží a jímek celá ČR
Hyundai Motor Czech s. r.o.
revize nádrží, roční kontroly Nižní Lhoty
BRUSH SEM s. r. o.
revize nádrží a jímek Plzeň
ADAST a.s.
revize nádrží a jímek Adamov
Saint-Gobain Construction Product CZ a. s.
revize nádrží a jímek celá ČR
Lesy ČR s. p.
revize nádrží a jímek celá ČR
BAEST Machinery Holding a.s.
revize nádrží, roční kontroly Benešov
ZZN Pelhřimov a. s.
revize nádrží a jímek Pelhřimov