Revize a čištění nádrží a jímekTěsnostní zkoušky


Roční periodické kontroly technologie a protiexplozních pojistek na nádržích PHM


Firma R.A.B. service provádí revize a čištění nádrží a jímek od ropných a jiných produktů, těsnostní zkoušky nádrží a jímek, těsnostní zkoušky potrubních rozvodů a stok, ultrazvukové měření tloušťky stěn nádrží, vizuální kontrola nádrží a jímek, odstavení nádrží z provozu, kontrola technologického zařízení nádrží a roční kontrola protiexplozních pojistek, likvidaci nebezpečných odpadů včetně likvidací starých úložišť ropných látek. Působnost naší firmy je na celém území České Republiky.