Revize a čištění nádrží

Revize nádrží provádí technik s oprávněním, který následně vystaví předepsané protokoly o provedení prověrek.

Certifikace dle: NDT-LT/B2; VT2; UTT

Naše služby

Revize a čištění nádrží Ceny za revize a čištění nádrží jsou závislé na množství a objemu nádrží.


Ceny jsou stanoveny dohodou a zahrnují: dopravu, čištění, vizuální kontrolu, měření ultrazvukem, těsnostní zkoušku, vystavení protokolů dle ČSN EN.Revize nádrží se dle ČSN 753415 provádí nejméně jednou za pět let. Před samotnou revizí provedeme vyčištění nádrže od zbytkových ropných produktů. Čistěním se nádrže zbavují usazených kalů a nečistot ulpělých na stěnách a dně.
Česká zbrojovka a.s.
revize nádrží a jímek Uherský Brod
COLAS CZ, a.s.
revize nádrží a jímek celá ČR
Hyundai Motor Czech s. r.o.
revize nádrží, roční kontroly Nižní Lhoty
BRUSH SEM s. r. o.
revize nádrží a jímek Plzeň
ADAST a.s.
revize nádrží a jímek Adamov
Saint-Gobain Construction Product CZ a. s.
revize nádrží a jímek celá ČR
Lesy ČR s. p.
revize nádrží a jímek celá ČR
BAEST Machinery Holding a.s.
revize nádrží, roční kontroly Benešov
ZZN Pelhřimov a. s.
revize nádrží a jímek Pelhřimov